Privacy

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR) gaat over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Hieronder worden de privacy-richtlijnen toegelicht die in praktijk The Village worden gehanteerd. Deze zijn uitgewerkt conform de GDPR-wetgeving. 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij komen in contact met je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van de diensten van onze groepspraktijk of doordat je ons persoonsgegevens bezorgt bij het invullen van het aanmeldingsformulier op onze website. Het betreft mogelijks volgende gegevens:

  • Voornaam, familienaam, geboortedatum, adres, rijksregisternummer, telefoonnummer en e-mailadres

  • Eventueel de persoon door wie je verwezen bent

  • Een korte samenvatting van je problemen, zorgen & hulpvraag

  • Je therapievoorkeur

  • De beschikbare momenten om afspraken te maken

Deze gegevens worden verzameld teneinde je zo gericht mogelijk een eerste contact in onze groepspraktijk te kunnen aanbieden.

Met welke doeleinden en op welke verwerkingsgrond verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij willen contact met je kunnen opnemen via e-mail of telefoon als je meer informatie wenst over het therapeutisch aanbod in onze praktijk, als je een verkennend gesprek wilt aanvragen of als je overweegt een therapietraject op te starten.

Wij verwerken je persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen en de uitoefening van onze contractuele rechten (dossiervorming, therapeutische begeleiding) en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (het opnemen van contact in geval van problemen, aanmaningen).

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de overeengekomen doeleinden te realiseren. Als er geen therapietraject wordt opgestart in onze groepspraktijk, bewaren wij je persoonsgegevens verder niet.

Als er wel een therapietraject wordt opgestart, bewaren we jouw persoonsgegevens en eventuele andere (gezondheids)gegevens binnen het kader van een beveiligd hulpverleningsdossier. Dit kan een papieren of elektronisch dossier zijn. Voor de aanmaak van dit hulpverleningsdossier dien je je formele toestemming te geven. De toegang tot het elektronisch hulpverleningsdossier is beveiligd via een versleutelde https-verbinding en een geautoriseerd loginsysteem.

Elke hulpverlener die werkzaam is in praktijk The Village is ertoe verplicht de toegang tot persoons- en andere gegevens te beveiligen (met maatregelen als wachtwoord , afgesloten kasten en dergelijke).

Met wie delen we persoonsgegevens?

We delen je persoonsgegevens enkel met de hulpverleners die werkzaam zijn in praktijk The Village. Deze interne gegevensdeling is nodig voor het verwerken van je aanvraag voor psychotherapie.

Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve als dit gebeurt in het kader van een therapeutische begeleiding (bvb. een externe verwijzing) en enkel met jouw akkoord, of als wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Website www.praktijk-thevillage.be en de hieraan gekoppelde e-mailadressen zijn beveiligd via wachtwoorden. We communiceren als hulpverleners in onze praktijk via deze met wachtwoord beveiligde e-mailverbindingen. Elke hulpverlener is verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren en zich aan de voorgestelde doeleinden te houden.

Wij sturen jou geen verslaggeving of attesten via mail op. Deze worden enkel manueel verstrekt of per post verstuurd.

Welke rechten heb je over je persoonsgegevens?

Je kan ons een verzoek sturen om je persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te wijzigen. Dit kan via een mail naar info@praktijk-thevillage.be. Wij reageren – zoals wettelijk verplicht – binnen de vier weken. Let op : het gaat hier niet over inzage in het hulpverleningsdossier, het betreft hier enkel de inzage van de persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we cookies?

Deze website gebruikt zowel technische als sessiecookies, uitsluitend om het gebruik van de website te vereenvoudigen.

Een sessiecookie is vereist om je voortgang op de website te volgen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat alle informatie die je invoert of routes die je neemt, door de website worden onthouden. Zonder deze cookie zou elke door jou bezochte pagina je als een geheel nieuwe bezoeker behandelen. Deze cookie identificeert je niet persoonlijk en is/wordt niet gekoppeld aan enige andere informatie die wij over jou opslaan. Voor deze cookies is de toestemming van de gebruiker niet vereist. Daarom worden deze cookies automatisch geïnstalleerd als je als gebruiker onze website bezoekt.

Cookies worden nooit door ons gebruikt voor de analyse van onze website of voor advertentiedoeleinden. Wij maken geen gebruik van Google Analytics of andere niet-functionele cookies en we analyseren geen bezoek- en klikgedrag op de website

Aanpassingen privacy-richtlijnen

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacy-richtlijnen. De meest actuele versie vind je steeds op onze website.