Aanbod

Psychotherapie

Wie kan er terecht in onze praktijk?

Baby’s en peuters, (jong)volwassenen en ouderen met een vraag naar  therapie of relatietherapie, op eigen vraag of na verwijzing door een hulpverlener.

Dit kan gaan om: angsten, stemmingsklachten, onzekerheden, een gevoel van vervreemding van jezelf en/of anderen, relationele moeilijkheden, rouwverwerking, toekomstvragen, identiteitsgerelateerde vragen, remmingen in eigen ambities of verlangens ervaren, minder goed functioneren, lichamelijke klachten die je functioneren belemmeren, een wens tot zelfontplooiing, e.a.

Om psychotherapeutisch goed te kunnen werken is het van belang dat je bereid bent over jezelf na te denken en een zekere verantwoordelijkheid wenst op te nemen voor je probleem.

We zullen je helpen om te spreken over je gedachten en gevoelens, samen je voorgeschiedenis onderzoeken en de mate waarin deze jou mee gevormd heeft toe wie je vandaag bent.

Indien je in je psychotherapeutisch proces gehinderd wordt door problematisch alcohol- en/of druggebruik zal bekeken worden hoe je hier eerst aan kan werken en indien nodig een hospitalisatie worden aangeraden. Wanneer je onder invloed naar een sessie komt kunnen we niet zinvol werken en zal gevraagd worden de volgende keer nuchter terug te keren.

Perinatale Begeleiding

Naast het algemeen psychotherapie aanbod biedt de praktijk begeleiding tijdens de perinatale fase, waaronder ouder-babytherapie.

Begeleiding bij:

  • Stemmingsklachten, moeilijke gedachten en/of angsten tijdens de perinatale periode: vanaf de zwangerschapswens tot na de bevalling en tijdens de eerste vroege jaren
  • Omgaan met verlies tijdens de zwangerschap (miskraam, stille geboorte)
  • Omgaan met moeilijk lopende zwangerschap, fertiliteitsproblemen of traumatische bevalling
  • Vragen over ouderschap en verbinding met je (ongeboren) kindje
  • Het ontwikkelen van vaardigheden in het omgaan met jezelf, je relatie en je baby wanneer die veel huilt

Beide ouders ondersteunen in deze kwetsbare periode kan ervoor zorgen dat de impact van de stress of stemmingsklachten op (de relatie met) hun baby beperkt wordt.

Onderzoek toont aan dat investeren in sensitief en responsief ouderschap een beschermende werking heeft en de impact van stress tijdens de zwangerschap grotendeels compenseert. Vanuit de praktijk willen we ouders vanuit de ‘Infant Mental Health’ visie hierbij ondersteunen. 

Investeren in de eerste 1000 dagen loont de moeite omdat in de periode vanaf de bevruchting tot het tweede levensjaar de basis gelegd wordt voor de sociaal-emotionele, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling.

De zwangerschap en pril ouderschap is voor elke ouder een kwetsbare periode omwille van de vele veranderingen en nieuwe ervaringen.

Ouders kunnen in deze periode geconfronteerd met vragen en twijfels die eigen prille ervaringen vanuit de babytijd naar de oppervlakte brengen. 10-20% van de bevallen mama’s maakt een postpartum depressie door, net als 5-10% van de papa’s.

Ouder-baby therapie

Maak je je zorgen over je baby? Zie je veel onrust, klachten (voeding, vertering, slapen, huilen) die desondanks medische benadering niet (volledig) opklaren en/of is het moeilijk om tot verbinding en regulatie te komen?

We nodigen jullie baby en beide ouders samen uit om stil te staan bij jullie gezamenlijk verhaal. We benaderen jullie gezin op jullie eigen tempo. We proberen samen de taal van jullie baby te begrijpen, we staan stil bij de beleving van je baby en zoeken naar een gezamenlijke taal om te verbinden met elkaar. Ruimte maken om te vertragen, te voelen en te verwoorden helpt vaak om verandering teweeg te brengen in de klachten waardoor meer rust, regulatie en verbinding kan ontstaan.

Babymassage

Babymassage is zoveel meer dan leren masseren. Het is een belangrijke manier van aandacht geven, waarbij huidcontact een heel grote rol speelt. Het is een manier om de behoeften van je baby te leren kennen, je baby beter te leren begrijpen en zo een diepere emotionele verbinding te creëren. Daarnaast helpt het ook om de algemene en motorische ontwikkeling te stimuleren, fysieke ongemakjes (bv krampjes, huilen) te verzachten en slaapgedrag te bevorderen.

Het is een moment waarin alle aandacht alleen naar je baby en jezelf gaat. Ook voor baby’s en ouders die een moeilijke start hebben gekend is het een mooie manier om het hechtingsproces te ondersteunen.

Groepstherapie

DIT Gespreksgroep

Deze gespreksgroep volgt het model van Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT), een kortdurende psychologische behandeling. De focus bij DIT ligt op steeds terugkerende relationele patronen die een rol spelen in het ontstaan en/of voortbestaan van bepaalde gevoelens, gedachten en symptomen.

Voor wie? Mensen met depressieve klachten, interpersoonlijke klachten (bv. relationele problemen en persoonlijkheidsproblemen) en/of functionele klachten (bv. aanhoudende fysieke klachten, chronische pijn en vermoeidheid).

Praktisch

  • Informatie over tarieven kan je bij je psychotherapeut navragen, aangezien deze verschillend kunnen zijn naargelang de behandeling, duur van de sessie en achtergrond van de therapeut.
  • Afspraken die niet minstens 48u vooraf geannuleerd worden, zullen worden aangerekend.