Team

Individuele therapie

Tineke Stuyven

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie, optie volwassenen (KUL).
 • Postgraduaat psychoanalytische psychotherapie (KUL)
 • Permanente vorming Infant Mental Health deskundige (RINO Vlaanderen – KUL) 
 • Meerdaagse introductie opleiding Narratieve en Dialogische Gezinstherapie (Context, UPC KULeuven)
 • Mentalisation-Based therapy basis cursus (Anna Freud center, Londen)
 • Dynamic Interpersonal Therapy (+ supervisor)
 • Trauma en geboorte, Ybe Casteleyn (Birthimprints)
 • Opleiding Babytherapie (Draag-kracht)

Lidmaatschap

 • Erkend psycholoog: visumnummer: 286659, erkenningsnummer 
  Psychologencommissie: 862109976
 • Lid van VVPT

Individuele en koppeltherapie

Ik bied kortdurende en langdurende psychotherapie aan, waarbij gezorgd wordt voor een veilig klimaat waarin je op je eigen tempo tot spreken kan komen over datgene wat binnen in je leeft.

Er kan gewerkt worden met een focus in hoe je jezelf ervaart in relatie tot anderen of we kunnen een langdurend proces aangaan volgens de principes van de vrije associatie. Dit betekent dat je jouw gedachten de vrije loop mag laten in een niet oordelende relatie. In een aantal kennismakende gesprekken kunnen we samen exploreren welke therapie vorm geschikt is en bepalen of er opgestart wordt.

Binnen het UPC KULeuven, campus Kortenberg werk(te) ik met volwassenen met een (bipolaire) stemmingskwetsbaarheid, persoonlijkheidsmoeilijkheden en psychose gevoeligheid. Begeleiding van (jong)volwassenen of ouderen met deze kwetsbaarheden is mogelijk binnen de praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van nazorg na opname.

Perinatale Aanbod

Gaandeweg is mijn interesse gaan groeien in het werken met (toekomstige) ouders en hun jonge kind vanuit de vroege ouder-kind relatie (kinderen -9m tot 3j). Niet alleen je kindje wordt geboren, maar ook jij als ouder wordt telkens opnieuw ‘geboren’ na de komst van een kindje.

Vanuit de Infant Mental Health visie begeleid ik ouders graag in het verbinden met en begrijpen van hun (ongeboren) kind. Tijdens een zwangerschap kunnen er thema’s van eerder in het eigen prille leven opnieuw aan de oppervlakte komen en je relatie met je kindje (onbewust) beïnvloeden. Soms word je daarnaast als (toekomstig) ouder uitgedaagd door stressoren van buitenaf hetgeen je zwangerschap of ouderschap kan bemoeilijken. Tijdens onze sessies kunnen thema’s aan bod komen zoals onder andere: twijfels en onzekerheden over je ouderschap, gevoelens en gedachten die je relatie met je kindje negatief beïnvloeden, stress en stemmingsklachten van jezelf en/of je kindje in deze periode.

Samen gaan we op zoek naar manieren om de rust binnen jezelf, je relatie en je ouderschap te hervinden. Wanneer je komt voor ouder-kind begeleiding word je samen met je partner en kindje uitgenodigd tijdens het kennismakingsgesprek.

Leertherapie en supervisie

Ik ben daarnaast verbonden als staflid aan het postgraduaat psychodynamische psychotherapie als lesgever, supervisor en leertherapeut voor de groepssessies. Ik bied binnen de praktijk leertherapie aan voor collega’s binnen de richting psychodynamische psychotherapie voor kinderen alsook supervisie voor collega’s in opleiding

Maud Vansteeland

Klinisch Psycholoog

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie, optie volwassenen (VUB)
 • Professionele Bachelor Maatschappelijk Werk (UCLL)
 • Basis cursus perinatale psychiatrie en Infant Mental Health
 • Trauma en geboorte, Ybe Casteleyn (Birthimprints)
 • Postgraduaat Relatie- en gezinstherapie (lopend) (Rapunzel)

Lidmaatschap

 • Erkend psycholoog: visumnummer: 350900, erkenningsnummer Psychologencommissie: 962134003

Als systeemtherapeut in opleiding (Rapunzel) bied ik psychotherapie aan vanuit het systeemtherapeutisch kader. Dat betekent dat ik het verhaal van een persoon steeds vanuit een systemische bril zal benaderen. Ik geloof er sterk in dat iedere mens deel uitmaakt van een systeem en dat veranderingsprocessen die plaatsvinden bij één persoon een impact hebben op het systeem rond die persoon. Ik bied individuele begeleiding, koppeltherapie en gezinstherapie aan.

Ik richt mij voornamelijk op koppels en gezinnen en heb een sterke affiniteit met (toekomstige) ouders in de perinatale periode. Dit is een kwetsbare periode die gepaard kan gaan met onzekerheid en angst of confrontatie met pijn uit het verleden. Daarnaast is het als koppel zoeken om een nieuw evenwicht te vinden in het veranderende gezin. Je kan individueel of als koppel bij mij terecht voor begeleiding voor, tijdens of na een zwangerschap met verschillende hulpvragen. Thema’s zoals (een onvervulde) kinderwens, stress of zorgen omtrent zwangerschap, bevalling of jong ouderschap, het verlies van een (ongeboren) kindje, relationele zorgen, eigen hechtingsthema’s en kindertijd… kunnen aan bod komen tijdens de sessies.

Daarnaast begeleid ik eveneens (jong)volwassenen (en hun systeem) met een algemene therapeutische hulpvraag. Je kan bij mij terecht voor vragen of zorgen omtrent jezelf, het in de knoop liggen met mensen uit je omgeving, stress, piekeren, vastlopen op verschillende levensvlakken, …

Ik ben naast mijn werk in de praktijk werkzaam in het UPC KU Leuven, campus Kortenberg op de dienst psychodiagnostiek waar ik voornamelijk diagnostisch onderzoek doe bij volwassen met het vermoeden van een Autismespectrumstoornis. Ik deed tevens reeds ervaring op in diagnostiek en begeleiding van personen met een stemmingskwetsbaarheid. Verder deed ik ervaring op bij het Expertisecentrum Perinatale Psychiatrie. Zo maakte ik kennis met het psychologisch ondersteunen en begeleiden van (toekomstige) moeders en vaders tijdens de perinatale periode en vond hier mijn passie in.

An Henrard

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie, optie volwassenen (KUL)
 • Postgraduaat gedragstherapie (KUL)
 • Emotion-focused therapy (KUL), lopende

Lidmaatschap

 • Erkend psycholoog: visumnummer: 292258, erkenningsnummer Psychologencommissie: 852117803
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

Sedert 2008 ben ik werkzaam in het UPC KU Leuven, waar ik voornamelijk werk met mensen met een psychosegevoeligheid en hun familieleden. Binnen het UPC coördineer ik tevens het interne opvangteam voor collega’s na schokkende ervaringen.

Bij mij kunnen (jong)volwassenen terecht met uiteenlopende psychische klachten zoals angsten, stress, depressieve klachten, piekeren, vastlopen in bepaalde thema’s, worstelen met intergenerationele patronen, … Ik heb, zelf moeder van drie, een bijzondere affiniteit met de perinatale periode en de intensiteit van het (jonge) ouderschap. In deze bijzondere levensfase kunnen (toekomstige) ouders bij mij terecht voor begeleiding.

Naast individuele begeleidingen, zijn ook koppels welkom met vragen rond relationele thema’s. In het werken met koppels laat ik me graag inspireren door de principes van EFT (Emotion Focused Therapy).

In therapie bied ik je ruimte om samen op zoek te gaan naar hoe weer beweging te krijgen in vastgelopen patronen van gedachten/gevoelens/gedragingen. Ik werk hierbij graag met meer ervaringsgerichte methodes (ACT, mindfulness), die ons helpen heftige emoties/gebeurtenissen te hanteren. Binnen deze ruimte zoeken we naar hoe weer meer zelf aan het roer te kunnen staan in je leven. 

Elyn Smets

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie, optie kinderen en jongeren (KUL)
 • Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie (KUL)
 • Opleiding Referentiepersoon Dementie (ECD Vlaanderen)
 • Basiscursus Palliatieve zorg (Panal)
 • Opleiding Counseling in Existentieel en Experiëntieel Welzijn (KUL)

Lidmaatschap

 • Erkend psycholoog: visumnummer: 263845, erkenningsnummer Psychologencommissie: 842111179
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Psychologen (VVKP), de Belgische Vereniging van Psychologen (BFP) en de Europese Federatie van Psychologen (EFPA), de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT)
 • Participant Belgische School voor Psychoanalyse (BSP-EBP, sinds 2017)
 • Lid van de Psychologenkring Leuven

Werkwijze

Psychotherapie vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor de waardigheid van iedere mens. Er is tijd en ruimte om – wat er ook is – welkom te heten en te ontvangen: verlangens, dromen, emoties, herinneringen, gedachten, … Vanuit de pijn en de onmacht die je mogelijks voelt in je lichaam of geest, kan een verwondering ontstaan die leven geeft. Zo kan je tot spreken komen over wat er in je omgaat, kwetsbaar én krachtig. Je hoeft geen antwoorden te hebben, je kan en mag voelen. Zo kunnen ervaringen betekenis en vorm krijgen in woorden, stilte, soms in muziek en beelden. Wees welkom om af te stemmen en te ontmoeten. En zo datgene te vinden wat je nodig hebt om in beweging te blijven, meer mens te worden en tot je recht te komen in het samenleven. Daarbij is de veilige context van vertrouwen en geborgenheid in therapie van belang, alsook het proces van verbinding met wie jou nabij is.

Doelgroep

Ik werk zowel individueel als met koppels, gezinnen en groepen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot intervisie of supervisie voor zorgverleners. Jouw leeftijd speelt geen rol, wel de bereidheid om te luisteren naar je eigen ervaringen.

De start van jouw traject bestaat uit één of enkele verkennende gesprekken. Deze gesprekken geven je de mogelijkheid om te ontdekken wat psychotherapie voor jou kan betekenen. Meestal gaan de gesprekken op wekelijkse basis door, maar dit wordt in overleg met jou afgestemd. Een afspraak kan je maken op eigen initiatief of na verwijzing door een zorgverlener.

Hanne Haemers

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie, optie volwassenen (KUL)
 • Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie (KUL)
 • Introductie Psychodynamische Speltherapie (RINO Vlaanderen) 
 • Basisopleiding Sherborne Samenspel (SIG)
 • Opleiding over de langdurige invloed van de conceptie, prenatale periode en geboortepatronen (Anna Verwaal)
 • Basisopleiding Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health (RINO Vlaanderen)
 • Opleiding Babytherapie (Draag-kracht) (lopende)

Lidmaatschap

 • Erkend psycholoog: visumnummer: 288590 , erkenningsnummer Psychologencommissie: 892112556

Enerzijds richt ik me tot volwassenen, anderzijds tot infants, kinderen en hun ouders.

Volwassenen met een algemene therapeutische vraag, al dan niet in combinatie met een psychiatrische diagnose, kunnen bij me terecht voor individuele psychotherapie.

U bepaalt zelf het tempo en de focus van de therapie. Via het proces dat ontstaat door het vrije spreken van uw kant en het actief luisteren en een niet-oordelende houding van mijn kant, ontstaat de mogelijkheid tot doorvoelen, betekenisgeving, verwerking en inzicht. Een meer doorleefd en meer geïntegreerd functioneren kan op deze manier groeien. 

Daarnaast richt ik me meer specifiek tot jonge ouders en wensouders. Hulpvragen in deze levensfase kunnen aanleiding geven tot het opstarten van individuele therapie of van ouder-baby/kind therapie.

Infants en kleuters (-9 maand – 5 jaar): De pre- en perinatale fase is een uitdagende periode die naast kwetsbaarheid ook veel mogelijkheden tot groei en herstel in zich draagt, zowel bij het kind als bij de ouders. Het pril ouderschap is intens en transformerend. Het kindje brengt soms zijn eigen uitdagingen met zich mee (bv. veel huilen, moeilijke geboorte, moeilijk eten, medische problemen,…) en het kan lastig zijn om tot verbinding te komen of om je kindje tot rust te brengen. Ook als ouder kan je in het jong ouderschap botsen op eigen thema’s, herinneringen, gevoelens of gedrag waar je stil bij wenst te staan.

Ouder-kind en ouder-baby therapie: Jonge kinderen functioneren nog sterk vanuit de ouder-kind relatie. Daarom werk ik op deze leeftijd met ouder(s) en kind samen, vanuit de Infant Mental Health visie, afgestemd op ieders perspectief, noden en kwetsbaarheden, sterktes en verbinding.

Kinderen en tieners (6+): Het kind krijgt in speltherapie verschillende mogelijkheden aangereikt om zich uit te drukken. Hiertoe behoren spel, creatieve technieken en gesprek. Op zijn of haar eigen tempo en manier kan een kind zo op verhaal komen, uiten wat er leeft, verwerken en een plaats geven aan wat het meemaakte.

 

Op deze leeftijd blijft verbinding met de ouders belangrijk maar ontstaat ook het verlangen naar een eigen identiteit. De therapie begeeft zich in dit spanningsveld en in elk gezin zal gezocht worden naar de juiste afstemming. Naast individuele sessie voor het kind kunnen soms oudergesprekken georganiseerd worden al dan niet met het kind en al dan niet bij mij of bij een andere collega.

Wanneer? Bij zorgen om het emotioneel welzijn van je kind, sociale moeilijkheden, regulatieproblemen, moeite om tot verbinding te komen, lichamelijke klachten die medisch niet goed behandeld kunnen worden, traumatische gebeurtenissen, …

Voorlopig kunnen gesprekken enkel doorgaan binnen de schooluren.

Ik werkte in het verleden gesprekstherapeutisch in een ambulante setting met jongvolwassenen met uiteenlopende hulpvragen. Later ging ik aan de slag in een CAR in Brussel waar ik speltherapeutisch werkte met kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen en daarbij ook hun ouders begeleidde.

Katrijn Weymans

Psychotherapeut

Opleiding

 • Bachelor Gezinswetenschappen (HUB)
 • Postgraduaat Oplossingsgerichte Cognitieve Systeemtherapie (Korzybski Instituut)

Lidmaatschap

 • Vlaamse Vereniging Voor Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve, systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO)
 • Konnektit: mulitdisciplinair netwerk van hulpverleners

Ervaring

In 2012 studeerde ik af als bachelor in de gezinswetenschappen (HUB). Deze opleiding vulde in aan met een schakeljaar en een masterjaar pedagogische wetenschappen (KUL). In 2020 behaalde ik een postgraduaat oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie (Korzybski Instituut). Om mijn kennis up to date te houden volg ik regelmatig studiedagen en bijscholingen.

In het verleden begeleidde ik volwassenen met een mentale en lichamelijke beperking. Als studiebegeleider hielp ik leerlingen uit het middelbaar en hoger onderwijs bij studiehouding, -planning en -vaardigheden. Als vrijwilliger kon ik meedraaien als opvoedingsondersteuner in een gezin. Bij enkele onderwijs vervangende projecten in het Leuvense deed ik ervaring op als educatief medewerker. Sinds 2019 werk ik uitsluitend als psychotherapeut. 

Doelpubliek

Studenten en (jong)volwassenen zijn welkom als het gaat over thema’s als zelfvertrouwen, piekeren, faal- en andere angsten, depressie, levensvragen en verwerking van pijnlijke gebeurtenissen.

Werking

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat kan zich op verschillende manieren uiten: je zit vast en je ziet geen uitweg meer in je situatie of je wil graag iets veranderen in je leven maar je weet niet hoe je daaraan begint. Vaak is een probleem van de baan na een goed gesprek met een goede vriend of familie. Wanneer je merkt dat dit niet voldoende is, als je alleen er niet uitgeraakt, dan is het tijd om hulp te zoeken.

Als oplossingsgerichte psychotherapeut heb ik een sterk geloof in het vermogen van mensen om te veranderen, om te evolueren naar een andere en betere versie van zichzelf. Vaak zijn mensen zich niet bewust van hun mogelijkheden. Daarom ga ik graag met jou op zoek naar je sterke kanten en hulpbronnen. Samen ontdekken we wat er werkt voor jou.

Oplossingsgerichte psychotherapie focust zich vooral op de analyse van de oplossing en minder op het ontrafelen van het probleem. Doch elke hulpvraag verdient een aanpak op maat waardoor het ook mogelijk is de om binnen de therapie problemen in een breder kader te beschouwen.

Daarnaast bekijk ik het individu door een systemische bril. Dat wil zeggen dat ik mensen zie als een onderdeel van verschillende systemen. De werking van die systemen is vaak erg complex en veranderen doorheen de tijd. Het kan zeer helpend zijn om inzicht te krijgen in dynamieken die onbewust spelen in een systeem.

Marissa Van De Voorde

Seksuoloog - Psychotherapeut

Opleiding

 • Master in de Seksuologie (KUL)
 • Opleiding Psychotrauma (BIP)
 • Opleiding in de Gestaltpsychotherapie (IVC), lopende

Lidmaatschap

 • Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS)
 • Belgian Institute for Psychotraumatology (BBP)

Adinda Houben

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie, optie volwassenen (KUL, 2008)
 • Postgraduaat Gedragstherapie (KUL, 2008)
 • Compassion Focused Therapy – Advanced Course (2021)
 • Meerdaagse opleiding in Mindfulness (ACT academie, 2020)
 • Meerdaagse opleiding in systemisch werken (Rapunzel, 2015)
 • Jaarlijkse studiedagen rond verschillende thema’s (o.a. persoonlijkheid, depressie, zelfverwonding, trauma, …)
 • Train de trainer in suïcidaliteit (2019) en eerste lijns psychologische zorg (2023)

Lidmaatschap

 • Erkend psycholoog: visumnummer: 260629 , erkenningsnummer Psychologencommissie: 842115922
 • Erkend lid VVGT tot 2027

Als gedragstherapeut geloof ik heel erg in het ‘samen doen’ in therapie.

Ik start een begeleiding dan ook steeds met het opstellen van een probleemsamenhang. Hierin kijken we samen naar wat jij als probleem ziet, hoe dit mogelijk is ontstaan en in stand gehouden wordt, en hoe we hier samen mee aan de slag kunnen gaan. In de loop van de therapie zullen we regelmatig samen beoordelen waar je staat in jouw proces en bijsturen indien nodig.

Ik houd er aan om hierbij steeds transparant te communiceren over mijn ideeën/hypotheses/… en zal aan jou vragen om hetzelfde te doen. Omdat ik geloof dat verandering ook moet plaats krijgen buiten de therapie ruimte kan ik je vragen om ook thuis aan de slag te gaan met opdrachten.

Ik richt me hierbij op (jong)volwassenen met uiteenlopende problematieken in alle gradaties: van stress, slaapproblemen, angsten en piekeren tot paniekaanvallen, fobieën, dwanggedachten en dwanghandelingen. Van je wat minder goed in je vel voelen, tot meer uitgesproken depressieve gevoelens of burn-out. Van vastlopen in bepaalde patronen, willen werken aan jezelf of worstelen met je eigen opvoeding tot lichte persoonlijkheidsproblemen.

Een begeleiding kan kortdurend zijn vanwege de aard van klachten, zich kortdurend richten op ‘hoe weer in je kracht staan’ ondanks zwaardere onderliggende problemen, of volledig in de diepte gaan. Ook dit bekijk ik graag in onderling overleg met jou.

Voor vragen rond psychose, bipolariteit of verslaving verwijs ik graag naar de collega’s in de praktijk die hier meer expertise rond hebben dan ikzelf.

Van 2008 tot 2022 werkte ik als psychodiagnostica en psychotherapeut in het UPC KULeuven te Kortenberg. Ik werkte hier voornamelijk rond crisisinterventie en met mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden.

Een deel van mijn expertise ligt dan ook in het ontstaan en in stand houden van onze persoonlijkheidstrekken.

Gaandeweg ben ik me meer gaan interesseren en bekwamen in de compassion focused therapy. Hierbij gaan we op zoek naar de goede redenen waarom je doet wat je doet, maar ook hoe we hierin, met begrip voor de moeilijkheden, verandering kunnen brengen. Andere methodieken die ik gebruik zijn het KOP model, mindfulness, schema therapie, basis noties uit de DGT en emotieregulatie,…

Ik bekijk graag samen met jou in een eerste gesprek of ik denk dat ik iets voor jou kan betekenen en of jij je goed voelt bij mij en mijn werkwijze.

Katrien Ernes

Psychiater - Gedragstherapeut

Kan momenteel wegens aanmeldstop geen nieuwe begeleidingen opstarten

Opleiding

 • Master in de geneeskunde aan de KU Leuven (2018)
 • MaNaMa in de specialistische geneeskunde aan de KU Leuven, afstudeerrichting volwassenenpsychiatrie (2023)
 • Postgraduaat in de gedragstherapie (2019-2023)

Lidmaatschap

 • Erkend psychiater (12-2023): RIZIV 1-39183-12-780

Ik studeerde in oktober 2023 af als volwassenpsychiater aan de KU Leuven. Ik voorzie psychiatrische opvolgingen voor een eigen patiëntenbestand en patiënten die reeds in begeleiding zijn bij praktijk The Village. Dit gezien ik voor mijn hoofdberoep verbonden ben aan P.Z. Asster. De consultaties duren 45 min en ik hanteer RIZIV-code 109631. Ik heb een bijzondere interesse in bipolaire stoornis en probeer mij voor de opvolgingen te beperken tot deze doelgroep.

Kari Poortmans

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut i.o.

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie, optie volwassenen (KUL)

 • Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie (KUL) (lopende)

Lidmaatschap

 • Erkend psycholoog: visumnummer 369982, erkenningsnummer Psychologencommissie 982134946

Werkwijze

Het eerste gesprek is een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we stilstaan bij datgene waar je mee worstelt en welke verwachtingen je hebt van de therapie. In de daaropvolgende sessies staan we samen stil bij jouw gedachten, belevingen en emoties op jouw tempo. Hierbij probeer ik jou zo goed mogelijk te begrijpen door te luisteren en vragen te stellen zonder oordeel. Ik bied geen pasklare oplossingen of vertel je niet wat je moet doen, maar je ontdekt gaandeweg zelf wat je wil en kan. Therapie biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren naar het leven te kijken en een andere manier te vinden om met moeilijkheden om te gaan. Je leert jezelf (eigen emoties, gedachten, gedrag) kennen en begrijpen, eigen mogelijkheden benutten en omgaan met beperkingen. Daarbij is jouw inzet even belangrijk als mijn deskundigheid.

De nadruk wordt gelegd op wat je voelt en ervaart, vanuit het idee dat dit de ‘motor’ is die ons vooruit stuwt in het leven. Je komt in contact met eigen gevoelens en gedachten op een draaglijke manier waardoor bepaalde gebeurtenissen of problemen in jouw leven in een ander daglicht kunnen komen te staan en er anders mee om kan gaan. 

Gewoonlijk vinden de sessies wekelijks of om de twee weken plaats. Hoe vaak je komt en hoe lang de therapie duurt, wordt afgestemd op jouw noden en mogelijkheden. Doorheen psychologische begeleidingen vind ik het belangrijk dat er een klik ontstaat tussen jou en mij en dat we een vertrouwensband kunnen ontwikkelen. Ik neem dan ook uitgebreid de tijd samen met jou te bespreken of mijn werkwijze past bij wat jij nodig hebt. Ik evalueer samen met jou regelmatig hoe het therapieproces loopt zodat we dit indien nodig kunnen bijsturen.

Doelgroep

Mijn focus ligt op de individuele begeleiding van volwassenen. Je kan bij mij terecht met heel uiteenlopende thema’s: met jezelf en/of anderen in de knoop liggen, hechtingthema’s, burn-out, verwerken van verlieservaringen, zingeving, trauma, stressklachten, depressieve gevoelens, donkere/overweldigende gedachten, angsten, perfectionisme, …


Mari Nietvelt

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut i.o.

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie, optie kinderen en jongeren (KUL, 2013)

 • Postgraduaat gezin- en relatie therapie bij Rapunzel (lopende)
 • Meerdaagse vormingen rond suïcidepreventie, werken rond (chronische) suïcidaliteit, bij CGG Passant

 • Kennismakingsvorming met nieuwe autoriteiten bij VZW Sporen

Lidmaatschap

 • Erkend psycholoog: visumnummer 386096

Werkervaring

Vanaf de start van mijn professionele traject koos ik bewust voor het werken met kinderen en jongeren. Ik ben gestart in twee psychiatrische opnameafdelingen voor jongeren: de forensiche afdeling Fordulas en de afdeling observatie en therapiestart Beaufort, beide binnen UPC KULeuven. Sinds 2016 ben ik psycholoog bij Yuneco binnen het mobiel crisisteam. Ik heb deze job vijf jaar gecombineerd met leerlingenbegeleiding in de middelbare school Don Bosco Groenveld. Sinds februari 2021 werk ik voltijds bij Yuneco en volg ik een 4 jarige opleiding gezins- en relatietherapie bij Rapunzel. In dat kader, en met de sterke basis van opgebouwde ervaring, ga ik graag als zelfstandige psychotherapeut aan de slag.

Daarnaast ben ik mama van twee jonge kindjes.

Werkwijze

Je kan bij mij terecht voor relatie- en gezinstherapie. Vanuit mijn achtergrond als gezinstherapeut in opleiding, bekijk ik bij de start van een traject met wie en op welke manier we te werk kunnen gaan. Daarom ontmoet ik in een eerste gesprek graag zoveel mogelijk gezinsleden. In dit gesprek bekijken we samen de bezorgdheden en bespreken we de mogelijkheden qua vervolgtraject.

Groepstherapie

DIT Gespreksgroep

Elena Van Campenhout
Sofie Reusens
Klinisch Psychologen - Psychotherapeuten

Opleiding (beide)

 • Master in de Klinische Psychologie, optie volwassenen (KUL)
 • Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie (KUL)

Lidmaatschap

 • Elena Van Campenhout  –  Erkend psycholoog: visumnummer 263582 , erkenningsnummer Psychologencommissie 932118009
 • Sofie Reusens  –  Erkend psycholoog: visumnummer 287796 , erkenningsnummer Psychologencommissie 872111378, Riziv nummer 7-03775-57-000
 • Beide lid van Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen

Perinatale begeleiding

Cecile Bossens

Vroedvrouw - Perinataal Counselor

Opleiding

 • Professionele bachelor in de verpleegkunde, optie psychiatrie (UCLL)
 • Professionele bachelor in de vroedkunde (UCLL)
 • Basisopleiding draagconsulent (Die Trageschule en instituut voor de hechting)
 • Opleiding babymassage en actieve babygymnastiek
 • Verschillende bijscholingen binnen vroedkunde
 • Opleiding Perinatale Counseling (Centrum Draag-Kracht)

Een kinderwens, kinderen krijgen en kinderen hebben, het is een mooie maar vaak ook verwarrende periode voor (toekomstige) ouders. Samen gaan we op zoek naar antwoorden die afgestemd zijn op de behoefte van ouder en kind. Als vroedvrouw en perinatale counselor bied ik (psychische) ondersteuning bij alle thema’s waarmee kinderwens, zwangerschap, geboorte of verlies en rouwverwerking verbonden zijn. Je kan ook bij mij terecht voor infosessies, babymassage en draagconsulten. Vanuit een ruime waaier aan mogelijkheden zoeken we samen naar antwoorden en manieren die bijdragen om de band tussen jezelf en je kindje te versterken.

Naast mijn werk in de praktijk vind je mij vooral terug op de afdeling neonatologie en soms ook op pediatrie in het Heilig Hart ziekenhuis van Leuven. Hier sta ik in voor de opvang en dagelijkse verzorging van prematuur geboren en/of zieke baby’s. Hier is ook mijn interesse gegroeid in de relatie tussen ouder en kind en hoe je deze kan versterken. Ik vind het fijn om ouders steeds opnieuw mee te nemen in een begeleidingsproces dat hen voldoende veiligheid, ondersteuning, zelfvertrouwen en kennis biedt om hun nieuwe rol als ouder op te nemen.